187.900,00 ₫
187.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

"WORLD HEROES" is a fighting game that was originally released by SNK in 1992. Eight characters based on historical celebrities such as Hattori Hanzo and Rasputin will fight each other to become the world's strongest champion. In addition to the Normal mode, a Deathmatch Mode featuring various stages full of traps awaits you for merciless battles! The "ACA NEOGEO" series has faithfully reproduced many classic NEOGEO masterpieces. Players can change various game settings such as game difficulty, and also reproduce the atmosphere of arcade display settings at that time. Players can also compete against each other from all over the world with their high scores. Please enjoy the masterpiece that built a generation for video games.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

HAMSTER Corporation

Bản quyền

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

Được phát triển bởi

HAMSTER Corporation

Ngày phát hành

15/12/2017

Kích thước gần đúng

64,73 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến đấu

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Cài đặt trên PC chạy Windows 10 và nhận quyền truy cập khi bạn đã kết nối với tài khoản Microsoft của mình

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của ACA NEOGEO WORLD HEROES
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của ACA NEOGEO WORLD HEROES
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft