Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

With this App you can store credentials of your various accounts in one place, start the login page and paste your username and password. It can also export and import accounts to share them between different Windows device

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Petrelli Andrea

Được phát triển bởi

Petrelli Andrea

Ngày phát hành

12/10/2015

Kích thước gần đúng

18,29 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Italiano (Italia)
English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ AccountManagement


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft