Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

More than 1 Million Downloads! AliExplorer allows you to easily access and buy on AliExpress, the most popular chinese online store! Track your parcels and receive notifications when the status changes! You will know when you will receive the product you bought! SHOPPING: - Notifications about new messages - Notifications about promotions and discounts - Share anything you like with your friends TRACKING: - Quick and easy tracking - Track multiple codes - Pull-to-refresh all tracking numbers - Automatic notifications of parcel updates - Add or edit memo to your tracking numbers - Copy and share tracking codes With AliExplorer you have automatic login, message notifications and special promotions, and find out how much you will pay in your own currency! Take advantage of millions of products with the best prices and discounts! *AliExplorer Lite is a client to buy on AliExpress! This is not the official app.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Der Schüler LLC

Ngày phát hành

01/11/2017

Kích thước gần đúng

27,73 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Mua sắm

Ứng dụng này có thể

Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft