Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Windows S mode currently *NOT* supported. The Sourcecode can be found at: https://github.com/agowa338/WSL-DistroLauncher-Alpine This app runs through these steps when it is first launched: 1. Downloads the official Alpine Release from the official website (tar.gz) 2. Checks it's sha256 checksum 3. Let the windows api extract the tar.gz 4. Change permissions for / to 755 (non recursive) 5. Install some pre-requirements for better wsl integration 6. Create a user account 7. Drop the user into the Alpine Userland

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

agowa338

Bản quyền

Alpine Linux Development Team all rights reserved

Ngày phát hành

19/06/2018

Kích thước gần đúng

848 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Alpine WSL
Hỗ trợ Alpine WSL


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft