Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Analog Book Reader is an e-book reader made by a bookworm. PDF and Zip/RAR (e.g. comics) are supported. I have tried many e-book readers but all of them were hard to use for me. I just wanted to read books "analog way" so I made this app. The "analog way" I think is as follows: I want to... - flip through all the pages quickly - open the exact page in a large book - see another pages temporarily - see a figure on a previous page - mark where I am reading right now - know how long I have to read all the time Note: In order to read books comfortably, the app uses memory and CPU as much as possible.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Denasu System

Bản quyền

Copyright © 2015-2016, Denasu System

Được phát triển bởi

Denasu System

Ngày phát hành

18/03/2014

Kích thước gần đúng

18,43 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
日本語 (日本)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft