Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This is a simple clean desktop clock in analog format. Please note this app does not update the live tile, please don't leave negative reviews based on this. I am looking at this however will needs further testing.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

NDX Consulting

Bản quyền

Copyright NDX Consulting

Được phát triển bởi

NDX Consulting

Ngày phát hành

24/12/2012

Kích thước gần đúng

612,98 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft