Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A comprehensive software providing anatomy educators with curriculum specific anatomy materials, examination and analytics system

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AnatomyNext

Ngày phát hành

10/10/2018

Kích thước gần đúng

2,38 GB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Anatomy Labs Demo
Hỗ trợ Anatomy Labs Demo


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft