Giá gốc là 249.900,00 ₫, giá hiện tại Miễn phí
Giảm 100% • Còn lại 1 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

How to learn more about human anatomy? Play this addictive educational game and learn everything about human body easily! Human Anatomy App is a perfect educational game which helps you and also your children to know or to refresh your knowledge of biology while playing! Imagine yourself as a real doctor or even a surgeon! And remember – you don’t have a right to make mistakes! All of the organs should be in place! Human Anatomy App – Learn anatomy is so funny! Start your operation and remember where bronchi and lungs, liver and stomach, heart should be placed!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Great anatomy test for kids and adults
  • Educational game for school kids

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Education Terra

Bản quyền

Education Terra

Ngày phát hành

15/04/2015

Kích thước gần đúng

80,81 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Anatomy Lesson Prof


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft