Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Android Book is an Amazing app to learn basic concepts of android. We believe in sharing knowledge so this App helps all ages of user. Our Android book contains more than 50 chapters that includes graphics and visual presentation. In this era of changing technology, this App helps you to boost up your knowledge about popular android platform. We believe you will learn, share and develop an App as well !!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

InnovativeOnes

Được phát triển bởi

InnovativeOnes

Ngày phát hành

04/08/2016

Kích thước gần đúng

3,49 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft