Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

How to read or print a Word document if you don't have a Word program installed? If you don't want to pay or download a Word program which may be expensive or huge, you can choose Any Word to PDF, a free and simple tool, to convert the Word document to a PDF file. Then you can read or print the PDF with most web browsers, such as Edge, Firefox, Chrome, etc. Any Word to PDF is a Word to PDF converter which supports: ⭐ Convert .Docx to .Pdf ⭐ Convert .Doc to .Pdf ⭐ Convert .Rtf to .Pdf It is quite easy to use, just select a Word document in any of the above formats, then click "Convert Now" to select the output folder, and the conversion will be started. You can see the progress of the conversion. And when it is done, you will see a confirmation dialog, which helps you to open the output PDF quickly. Download and enjoy it!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AnywaySoft, Inc.

Được phát triển bởi

AnywaySoft Inc.

Ngày phát hành

24/09/2019

Kích thước gần đúng

27,02 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft