Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Any Zip is a free tool to extract RAR, ZIP and many other archive files. It can also create new archive in Zip and GZip format. Any Zip is optimized for Universal Windows Platform (UWP) and it can decompress and compress archive files very quickly, especially for large files. It has user-friendly interface and supports drag & drop operation, which makes it very easy to use.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AnywaySoft, Inc.

Được phát triển bởi

AnywaySoft, Inc.

Ngày phát hành

07/05/2019

Kích thước gần đúng

29,48 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft