Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Please direct any questions, feedback or problem reports to ac-mobile-feedback@cisco.com. This application is for Universal Windows Platform. The minimum supported version is Windows 10 RS4 (1803). Please contact your IT Department for Windows 10 compatible versions. AnyConnect Plus/Apex licensing and Cisco head-end hardware is required. The application is not permitted for use with legacy licensing (Essentials or Premium PLUS Mobile). AnyConnect may not be used with non-Cisco hardware under any circumstances. For more information on licensing, please see: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/security/anyconnect-og.pdf. Additional licensing questions can be emailed to anyconnect-pricing@cisco.com. For a list of known issues and feature limitations, please see the release notes at: https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/anyconnect-secure-mobility-client/products-release-notes-list.html Group URL / alternate port are supported. To use group URL or alternate port, server format must be https://fqdn[:port][/url]. port/url are optional parameters and the [ ]'s should not be used in the string. OS does not allow profile name to contain special characters so the name must be edited before saving. Please note that it is not possible to offer all AnyConnect features within the UWP framework. Please utilize the full AnyConnect application from your IT Department if additional features are needed.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Cisco Systems

Bản quyền

Cisco Systems, Inc. (c) Copyright 2004 - 2019

Được phát triển bởi

Cisco Systems, Inc.

Ngày phát hành

10/04/2014

Kích thước gần đúng

11,32 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Kinh doanh

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng chứng chỉ phần mềm và phần cứng có trên thiết bị của bạn
Truy cập tính năng VPN
Tự đóng cửa sổ của riêng họ và hoãn đóng ứng dụng của họ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web AnyConnect
Hỗ trợ AnyConnect


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft