Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Apex Particle Zero, A 3D rail-Shooter with bullet hell elements video game or Shoot 'Em Up , cross over 20 incredible looking levels and music tracks to beat the scores and enemies in your way. Developed exclusively for the windows store, Pc, Tablets, Phones & Xbox One Under the Xbox Live creators Program.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Version 1.6 : +Fixed Final Boss Level Length +Fixed Delete Data funcionality not working properly on certain devices +Fixed TouchScreen controllers not working on certain Screen Resolutions

Tính năng

  • + Full Version - 21 levels
  • + On Xbox one
  • + Smooth Special Effects
  • + For experts and newbies alike
  • + Available in all 242 Windows markets
  • + Beautiful graphics
  • + Play with Xbox controller, keyboard or touchscreen
  • + Bullet hell madness in your windows device

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

KeGo

Bản quyền

Copyright © 2019 Kevin Godoy

Được phát triển bởi

Kevin Godoy

Ngày phát hành

25/10/2019

Kích thước gần đúng

117,81 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft