Audictive Music hiện không sẵn dùng.
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Audictive Music is a music player for Windows that provides an excellent user experience. With a beautiful and modern design, Audictive Music reinvents the way you listen to your local library.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Rafael Pedro da Silva

Ngày phát hành

24/05/2014

Kích thước gần đúng

25,9 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Nhạc

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện nhạc của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Português (Brasil)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Audictive Music


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft