Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Simple and fast browser, designed for business use.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Aranda Software Corporation

Ngày phát hành

29/01/2018

Kích thước gần đúng

26,55 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Español (España, Alfabetización Internacional)
English (United States)
Português (Brasil)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft