Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Merial is proud to provide you with this tool, which is the result of a joint venture between the Minimally Invasive Surgery Center in Cáceres, referral center for some of the most prestigious human and veterinary surgery experts and Grupo Asís Biomedia, international leader in zoosanitary consult and editorial services. This tool with exceptional 3D and full HD quality, along with interactive tips, will facilitate the practical demonstration to pet owners of the main anatomical structures and joints that are more frequently affected by lesions and pathologies. The clinician will be able to remove structures, rotate and interact with the simulation so that the normal and abnormal pathologies are clearly showed and understood.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AlejandroMasBadellino

Được phát triển bởi

AlejandroMasBadellino

Ngày phát hành

25/05/2016

Kích thước gần đúng

104,55 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft