Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Automatic generated uwp Logos for developers. That are many app do the same things, I got some, but I'm so lazy, I want more easier and more easier, less input, less select, and finish more things about the work. So, I create this, It just need only two input, no select or only one select to do more things as much as possible. How much it can do depends on the input. The input Logo size bigger, it will generated more.It can't get small input, and output big pictures, because will get poor quality. If input unplated logo size bigger than 420 pixels, it can do most things. Project folder can be any directory, if Package.appxmanifest and *.proj in it, the App will update them. It's safe, because App will backup them. Finally, only test on c# project, for VB or c + + projects may be problematic.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Cundhi

Được phát triển bởi

Cundhi

Ngày phát hành

30/05/2016

Kích thước gần đúng

15,82 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft