Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Only support ASUS Notebook products. ASUS Keyboard Hotkeys, used together with the Fn key, is to provide quick access to and switch between certain features. It also supports OSD(On Screen Display) to show the current status of the hotkeys.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ASUSTeK COMPUTER INC.

Ngày phát hành

19/10/2017

Kích thước gần đúng

6,95 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web ASUS Keyboard Hotkeys


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft