Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

AUSid is a simple and secure way to login to participating Australian Government online services. Download and create an account to login to online services securely. What makes AUSid secure? When logging in with AUSid it uses a combination of: - something you know – your password, and - something you have – the device with AUSid installed. This combination provides a more secure method of logging in compared to standard username and password solutions.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Australian Taxation Office

Bản quyền

https://www.ato.gov.au/ausidtandc

Ngày phát hành

14/06/2017

Kích thước gần đúng

25,55 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web AUSid
Hỗ trợ AUSid


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft