Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Auto Chess Rumble Rush Hexavoid Fly fast and avoid the obstacles in this fun and extreme endless game! Many+ levels of fun. Fly fast and avoid the obstacles in this fun and extreme endless game! Got the moves like Yeager? Prove it in Auto Chess Rumble Rush Hexavoid!! You have been chosen. You must fly behind enemy lines. Dodge left and right to avoid the hexagonal reinforcements, moving walls and the enemy artillery defense! surfer Jet Adventure is a cool, fresh adventure game with awesome features! Auto Chess Rumble Rush Hexavoid Features: • Dozens of spaceships to unlock. • Cool graphics and sound effects. • World with many unique levels. • Turbo, bombs, shooting and invincibility power-ups for max scoring potential. • Battle your friends' score with Game Center. How to Play Auto Chess Rumble Rush Hexavoid : Touch anywhere on the screen and drag left or right to move your ship, avoid the obstacles, collect power-ups and brake the red gates for points.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Auto Chess Rumble Rush Hexavoid Fly fast and avoid the obstacles in this fun and extreme endless game! Many+ levels of fun. Fly fast and avoid the obstacles in this fun and extreme endless game! Got the moves like Yeager? Prove it in Auto Chess Rumble Rush Hexavoid!! You have been chosen. You must fly behind enemy lines. Dodge left and right to avoid the hexagonal reinforcements, moving walls and the enemy artillery defense! surfer Jet Adventure is a cool, fresh adventure game with awesome features! Auto Chess Rumble Rush Hexavoid Features: • Dozens of spaceships to unlock. • Cool graphics and sound effects. • World with many unique levels. • Turbo, bombs, shooting and invincibility power-ups for max scoring potential. • Battle your friends' score with Game Center. How to Play Auto Chess Rumble Rush Hexavoid : Touch anywhere on the screen and drag left or right to move your ship, avoid the obstacles, collect power-ups and brake the red gates for points.

Tính năng

  • Auto Chess Rumble Rush Hexavoid Fly fast and avoid the obstacles in this fun and extreme endless game! Many+ levels of fun. Fly fast and avoid the obstacles in this fun and extreme endless game! Got t

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ZenStudioGames

Ngày phát hành

13/06/2019

Kích thước gần đúng

82,04 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft