Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Secure and reliable team collaboration, powered by Salesforce Chatter. Axsy Chat is an enterprise-grade solution that replaces employee-use of consumer messaging apps with a collaboration app that meets your security, control and compliance requirements. Foster teamwork, cooperation and collaboration with an easy-to-use, enterprise-grade solution that is powered by Salesforce Chatter and the security and reliability of the Salesforce Platform.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Axsy Marketing (UK) Ltd

Ngày phát hành

30/07/2018

Kích thước gần đúng

34,28 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Axsy Chat
Hỗ trợ Axsy Chat


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft