Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Record your badminton matches easily. You can record tournaments matches and results like 'Victory' , 'Top8'. Also you can see the history of your tournaments. Features - Singles, Doubles - Record team event - 1 game, 3 games (1game = 21 points) - Analysis graphs - Share matches on Twitter, Email - Offline support

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

eniblo

Bản quyền

2016 eniblo

Được phát triển bởi

eniblo

Ngày phát hành

05/02/2016

Kích thước gần đúng

3,26 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

日本語 (日本)
English (United States)


Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft