Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Free/Ad-supported Badminton Scorer/Umpire assistant. Handles both singles and doubles games; but currently only individual games following the BWF 21 rules.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

PrimS Limited

Bản quyền

Copyright PrimS Limited and BadmintonScorer contributors

Được phát triển bởi

PrimS Limited

Ngày phát hành

09/02/2017

Kích thước gần đúng

17,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Português (Brasil)
English (United Kingdom)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Badminton Scorer
Hỗ trợ Badminton Scorer

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft