Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Make "Round Robin" and "Knockout" small tournaments easily. In the club , with friends , you can enjoy to make a tournament. Round Robbin - Up to 20 players and pairs - Select single or doubles - Select game counts - Select game point and final point. - Analysis graph Knockout - Max 20 players and pairs Create Web Site of tournament - Once create web site, it's updated automatically. Analysis Graphs - 5 graphs - Matches per arms - Matches per partners Player information - Right, Left handler

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

eniblo

Bản quyền

2016 eniblo

Được phát triển bởi

eniblo

Ngày phát hành

03/02/2016

Kích thước gần đúng

3,03 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

日本語 (日本)
English (United States)


Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft