Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Balls Bricks Breaker The best of retro game use ping pong for android ever ! Join game will take you to a excellent story. Speacilly,it is funny and easy to play, addictive brain teaser breaker style 2D game. More than just entertainment, it’s designed to improve your concentration and mental ability to do successful strategies to move up to next level.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Easy to play
  • Multiple levels
  • Simple and free

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

dev sans frantieres

Ngày phát hành

24/04/2018

Kích thước gần đúng

3,8 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft