Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Balls Shoot game is a mix between famous bricks breaker and bubble shooter games . it is the perfect time killer ! Balls Shoot is very easy to play but very hard to reach high scores. Everyone can enjoy it !

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Free to play
  • Multiple levels
  • Perfect physic ball bouncy engine
  • Relaxed gameplay, perfect time killer.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

dev sans frantieres

Ngày phát hành

12/04/2018

Kích thước gần đúng

3,96 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft