Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

The Zombies are on the move again. See how many you can stop before being overrun. Use your balls, blast the zombies, score points and win the tournaments. Easy to play but hard to master, this hugely addictive game will keep you entertained for hours. Now with tournament game play. You still play at your own pace but your scores are entered into a tournament to find a winner. This game is ad-funded. We generate income to pay for the support and development of the game from advertising.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Substantial update adds a tournament mode to the game. Play against others from around the world to see who can zap the most zombies and score the most points.

Tính năng

  • Easy to play, hard to put down
  • Clean crisp graphics
  • Endless hours of entertainment

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ZingMagic Limited

Bản quyền

ZingMagic Limited

Được phát triển bởi

ZingMagic Limited

Ngày phát hành

23/10/2017

Kích thước gần đúng

39,4 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 7 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Ballz vs Zombies
Hỗ trợ Ballz vs Zombies


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft