Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Basque Country's blood donor official application. If you're a Basque Country's blood donor, with this application you can find the place where the donor bus is located. It allows you to search both by date and city and displays a map with its exact location. It also includes a history of the registered donations and a form with user data, including the donors card number so it's always handy. It also keeps track of the time required to donate blood again and shows a notification when the user is ready to donate.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Tentaclecream Ltd.

Được phát triển bởi

Tentaclecream Ltd.

Ngày phát hành

18/09/2016

Kích thước gần đúng

19,16 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Español (España, Alfabetización Internacional)
Euskara (Euskara)
English (United Kingdom)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft