Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Beaconⓘ shows nearby Bluetooth Beacon information. Use Bluetooth. (You need to use devices with Bluetooth capabilities.)

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

SEOKYONG NCS

Bản quyền

Copyrightⓒ2015 SEOKYONG NCS. All rights reserved.

Được phát triển bởi

SEOKYONG NCS

Ngày phát hành

12/02/2016

Kích thước gần đúng

7,01 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Beacon ⓘ
Hỗ trợ Beacon ⓘ


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft