Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Beacon simulator for development that transmits beacon structured packet. The following items can be freely set. - UUID - Major - Minor - Power ※ There is only one beacon that can be sent simultaneously.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Tak1wa

Được phát triển bởi

Tak1wa

Ngày phát hành

20/04/2017

Kích thước gần đúng

18,64 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web BeaconGenerator
Hỗ trợ BeaconGenerator

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft