Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

BeFriend is an open-source distress signal sending application which notifies your contacts of your location whenever you're in danger. It uses GPS and cellular together to get the most accurate location of the user possible. The app can text(SMS) and tweet(Twitter) your location every 5 minutes. It also places a call to the selected contact. The app is open-sourced, so you can actively contribute to the development of the app. The app is being developed at: http://www.github.com/prajjwaldimri/Friend-App Note: The app uses phoneCall capability to place phone calls without showing dialer. The app also uses cellularMessaging capability(provided by Microsoft) which can silently send SMS from your device. Both capabilities are used according to the guidelines provide by Microsoft and can be inspected anytime at the Github repository.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Prajjwal

Được phát triển bởi

Prajjwal

Ngày phát hành

29/06/2016

Kích thước gần đúng

27,89 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập tất cả đường dây điện thoại trên thiết bị của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng danh bạ của bạn
Tận dụng SMS và RCS

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web BeFriend
Hỗ trợ BeFriend


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft