Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

In Benji Bananas Adventures, everyone's favorite swinging monkey returns for more action in the jungle. This game is packed full of fast action and stories from The Jungle! Note: the mobile version has a lives concept; the desktop version you are looking at now has infinite lives! Join more than 50 million Benji fans who already rave about how much fun Benji Bananas is. To the fans of the original Benji Bananas game, Benji Bananas Adventures offers a familiar game mechanic, but a vastly different experience with over 100 new levels. Benji Bananas Adventures has optional extras available for purchase. They are not necessary to advance in or enjoy the game. Features: ★ Absolutely gorgeous jungle landscapes ★ Jungle, Waterfalls, Hills, etc. ★ Simple to learn but hard to master unique one-button gameplay ★ Feel the joy of flying through the jungle ★ Unlock different game modes and upgrades ★ Animated stories featuring Benji, his girl Bella, and the dangers of the forest Download now and experience the joy of flying along the vines through various environments! If you have any issues with the game, please contact our support at support@tribeflame.com Check out the Benji Bananas website at http://www.benjibananas.com/ Benji Bananas Adventures is developed by Tribeflame Ltd. and published by Benji BananasLtd.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Initial release. Infinite lives, play as much as you want! Join the 50+ million Benji Bananas players!

Tính năng

  • Absolutely gorgeous jungle landscapes
  • Simple to learn but hard to master unique one-button gameplay
  • Feel the joy of flying through the jungle
  • Unlock different game modes and upgrades
  • Animated stories featuring Benji, his girl Bella, and the dangers of the forest

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Benji Bananas

Bản quyền

Copyright (c) 2014 Benji Bananas

Được phát triển bởi

Benji Bananas

Ngày phát hành

21/08/2014

Kích thước gần đúng

38,69 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
English (Australia)
English (Canada)
English (United Kingdom)
English (New Zealand)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Svenska (Sverige)
Svenska (Finland)
中文(中国)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft