Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Better Reads is a new Windows 10 and Windows Phone client for Goodreads. With an user friendly native interface the application allow you to perform most of your daily activities in the social network for book lovers. Better Reads allows you to login with your Goodreads account or Facebook profile. You can catch up with your friends updates, browse and search books, like and comment reviews, manage your shelves. With the scan ISBN feature you can search for new books or add your home library to your Goodreads collection. Application development continues - please help us by sending your feedback, comments and feature requests to our team. You can visit our UserVoice page at http://betterreads.uservoice.com. This app uses the Goodreads API but is not endorsed or certified by Goodreads Inc.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Qualisto

Được phát triển bởi

Qualisto

Ngày phát hành

27/06/2015

Kích thước gần đúng

17,42 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 7 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Better Reads
Hỗ trợ Better Reads

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft