Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Big Big Baller.io - Welcome to the world of .io games! Big Big Baller.io Big Ball is a stick big ball rolling io game. "Where Am I? In a city?! Oh hi~ you little cute car! Oops, I'm sorry!" Big Big Baller.io is very sticky, touch other stuff and make your ball bigger ! You can also crush and crash other player's that are smaller than your baller ! The ball crushed a car accidentally, however, the ball seems to get bigger! That's interesting, let's see how big it can get and crash everything in your sight! You can also crash other player's ball which is smaller than yours! Now, time to roll over the amazing city! Big Big Baller.io for Windows: Roll over and crush everything The rock crushed a car accidentally, however, the rock seems to getting bigger! That's interesting, let's see how big it can get and crash everything in your sight! You can also crash other player's rock which is smaller than yours! Features: * Free to play, play it anywhere anytime * Simple rules but very attractive * Lots of interesting challenges * Beat other players and stay alive

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Royale Games & Simulator Games

Ngày phát hành

08/07/2019

Kích thước gần đúng

81,39 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft