Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Billiard.Olympics is a Windows store and a Windows phone store application where you play the very popular 8 ball billiard game. You can choose to play against other player or against the clock. Be a star like Mark Selby, Mark Allen, Judd Trump and Neil Robertson or play like the legends Stephen Hendry, Stephen Maguire, John Higgins or Ronnie O'Sullivan. Keep playing.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

SkyLine Gamez

Ngày phát hành

09/01/2017

Kích thước gần đúng

24,49 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Cổ điển

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft