Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Are you a bingo fan? This is a classic bingo game re-imagined for the 21st century. Stay patient, mark your numbers and call 'Bingo!' when the right time comes!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Compete against 7 other AI based bingo players
  • A bingo powerup button. Use this to make you 1 step closer to your Bingo moment
  • Play in different countries - New York, Paris and Shanghai
  • Fun, casual theme with cool characters

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Game Motion Studio

Bản quyền

© 2019 Game Motion Studio

Được phát triển bởi

Game Motion Studio

Ngày phát hành

21/01/2019

Kích thước gần đúng

5,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Bingo World Pro


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft