Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Bitwarden is the easiest and safest way to store all of your logins and passwords while conveniently keeping them synced between all of your devices. Password theft is a serious problem. The websites and apps that you use are under attack every day. Security breaches occur and your passwords are stolen. When you reuse the same passwords across apps and websites hackers can easily access your email, bank, and other important accounts. Security experts recommend that you use a different, randomly generated password for every account that you create. But how do you manage all those passwords? Bitwarden makes it easy for you to create, store, and access your passwords. Bitwarden stores all of your logins in an encrypted vault that syncs across all of your devices. Since it's fully encrypted before it ever leaves your device, only you have access to your data. Not even the team at Bitwarden can read your data, even if we wanted to. Your data is sealed with AES-256 bit encryption, salted hashing, and PBKDF2 SHA-256. Bitwarden is 100% open source software. The source code for Bitwarden is hosted on GitHub and everyone is free to review, audit, and contribute to the Bitwarden codebase.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

8bit Solutions LLC

Bản quyền

Copyright, 8bit Solutions LLC

Ngày phát hành

08/09/2017

Kích thước gần đúng

11,89 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Xem trang web mà bạn truy cập.
Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.
Đọc và thay đổi nội dung trên các trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi mọi thứ mà bạn gửi hoặc nhận từ trang web.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft