Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

BlackBerry® UEM App Catalog allows the user to review and install applications assigned to the user by the BlackBerry UEM administrator, at once and in one place without the need to go to the Windows Store to search for apps. The user can browse apps by custom categories, apps required for their organizational role, as well as optional apps recommended by IT.   NOTE: BlackBerry UEM App Catalog is available only on devices managed by BlackBerry UEM or by BES®12 with MDM controls.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

BlackBerry Limited

Bản quyền

© 2016 BlackBerry.  All rights reserved. BLACKBERRY, BBM and EMBLEM Design are the trademarks or registered trademarks of BlackBerry Limited.

Được phát triển bởi

BlackBerry Limited

Ngày phát hành

20/04/2016

Kích thước gần đúng

19,97 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Kinh doanh

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng chứng chỉ phần mềm và phần cứng có trên thiết bị của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Nederlands (Nederland)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft