Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Gamble your way to the top of the charts with the best Blackjack has to offer! Includes three unique game modes as well as a host of content and tables to unlock. Earn Poker chips with every win and build up your stash. It is an unparalleled game play experience! Also connect to Facebook to store your statistics and progress in the cloud. Personalize your game, earn experience with every victory, and share your progress between all your devices. Now with Weekly Tournament Leaderboards! Compete for the top position every week and earn great rewards!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Three unique game modes: Classic Blackjack, Double Exposure and Switch Blackjack!
  • Optional Side Bets! Earn big from a random set of possible side bets.
  • Multiple table options with increasing bets to unlock!
  • Facebook integration - personalize your game and save your progress.
  • Four unique themes to play with!

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

North Sky Games

Bản quyền

Copyright 2017, North Sky Games

Được phát triển bởi

North Sky Games Inc

Ngày phát hành

21/11/2017

Kích thước gần đúng

157,35 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Blackjack Royale
Hỗ trợ Blackjack Royale


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft