Giá gốc là 219.900,00 ₫, giá hiện tại 109.950,00 ₫
Giảm 50% • Còn lại 13 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Blackjack X brings the exciting game of Blackjack to your Xbox or Windows Device with Beautiful Graphics and an easy to use User Interface. Blackjack X allows you to split, double down and take Insurance just like you were in a real casino. It also features an online Xbox Leaderboard. Blackjack, (also known as 21), is one of the most popular casino games in the world. Blackjack is a card game where players compete against the dealer. The goal of the game is to reach 21 or to get a score higher than the dealer without exceeding 21. Practice your Blackjack skills or play just for the fun of it. This game has NO in-app purchases, just pay once and play all you want!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

A-Z Computers

Bản quyền

A-Z Computers

Được phát triển bởi

A-Z Computers

Ngày phát hành

13/02/2018

Kích thước gần đúng

22 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web BlackJack X
Hỗ trợ BlackJack X


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft