Được tối ưu hóa cho Series X và S
Giá gốc là 449.900,00 ₫, giá hiện tại 269.940,00 ₫
Giảm 40% • Còn lại 1 ngày

Cần có phê duyệt của quản trị viên để cài đặt. Hệ điều hành tối thiểu cần có: Bản cập nhật Windows 10 tháng 5 năm 2019.Xem Yêu cầu hệ thống

 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Muspelheim, a nation of desert and wilderness, also named as “the Sand Kingdom.” Volker, a blacksmith's son, always dreamed of becoming an adventurer, but he finds himself adventuring aiming to become a court blacksmith at the same time! Adventure into dungeons, get materials by gathering and looting monsters, then craft high quality equipment. Whether you equip them or display and sell them in your shop is up to you. Find other party members at the Guild and fulfill requests to progress through the story and earn rewards. There are 14 classes, faith selection, and passive skills that grant you free character customization! The adventurer blacksmith begins his journey!

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Become the court blacksmith adventuring in the Sand Kingdom in a fantasy RPG!

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

KEMCO

Bản quyền

© 2020-2021 KEMCO/RideonJapan,Inc./Rideon,Inc.

Được phát triển bởi

Rideon,Inc.

Ngày phát hành

07/01/2021

Xếp hạng độ tuổi

Cho 7 tuổi trở lên

Danh mục

Đóng vai

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
Không thể cài đặt trên thiết bị chạy Windows 10 ở S-mode

Cài đặt

Cài đặt trên PC Windows 10 và có quyền truy cập khi bạn kết nối với tài khoản Microsoft của bạn. Cần có phê duyệt của quản trị viên để cài đặt

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
日本語 (日本)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Blacksmith of the Sand Kingdom


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft