Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Blender is the Free and Open Source 3D creation suite. It supports the entirety of the 3D pipeline—modeling, sculpting, rigging, 3D and 2D animation, simulation, rendering, compositing, motion tracking and video editing. Support Blender development on https://fund.blender.org.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Blender Foundation

Được phát triển bởi

Blender Foundation

Ngày phát hành

01/11/2018

Kích thước gần đúng

645 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Blender
Hỗ trợ Blender


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft