43.900,00 ₫
43.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The long awaited sequel to the award-winning platformer "Bloo Kid" is here! After rescuing his girlfriend from the hands of the evil wizard, Bloo Kid and Pink Girl enjoy life with their newborn "Pink Kid". But then, a whole new adventure starts just out of the bloo... Bloo Kid 2 is a classic 2D retro-style platformer experience with lovely designed pixel-graphics and a full chiptune soundtrack. Run, jump and swim your way through four huge worlds with nine levels each. Master brutal bossfights and discover lots of secrets in the world of Bloo Kid 2. More worlds are coming soon via content-updates.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • four worlds with nine levels each
  • handcrafted, colorful pixel-graphics
  • a full chiptune soundtrack
  • epic boss battles
  • tons of secrets
  • ultra-precise, reconfigurable controls

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

winterworks GmbH

Bản quyền

(c) 2014 winterworks GmbH

Được phát triển bởi

winterworks GmbH

Ngày phát hành

28/07/2014

Kích thước gần đúng

20,74 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Deutsch (Deutschland)
English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Bloo Kid 2
Hỗ trợ Bloo Kid 2


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft