Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Discover and analyze Bluetooth Beacons! Scans and shows details about every Google Eddystone beacon in your surroundings (including URL, UIDs and Telemetry data like temperature and battery voltage). Also discovers Apple iBeacon signals. Immediately shows important beacon information: * Bluetooth address (MAC) and signal strength (RSSI) * Apple iBeacon - Uuid - Major ID - Minor ID * Eddystone UID frame: - Ranging data - Namespace ID - Instance ID * Eddystone Telemetry (TLM) frame: - Version - Battery [V] - Beacon temperature [°C] - Count of advertisement frames sent since power up - Time since power up * Eddystone URL frame: - Ranging data - Complete URL * Eddystone EID frame: - Ranging data - Ephemeral Identifier * Raw payload for all other beacons The app is released under the open source GPL license and is based on the open source Universal Beacon Library: https://github.com/andijakl/universal-beacon The app requires Bluetooth Low Energy (LE) support by your device hardware. Eddystone is an open source Bluetooth Beacon specification released by Google under Apache license. iBeacon is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Andreas Jakl

Bản quyền

Andreas Jakl 2015 - 2017

Ngày phát hành

13/08/2015

Kích thước gần đúng

17,82 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)


Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft