Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Browse, explore and manage files of any Bluetooth ready device, using File Transfer Profile (FTP), Object Push Profile (OPP) and Phone Book Access Profile (PBAP). Support of double screen file management and drag&drop between managers. BlueFTP is also a powerful file manager

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Medieval Software

Bản quyền

(C) Medieval Software

Ngày phát hành

20/01/2016

Kích thước gần đúng

4,85 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Sử dụng thiết bị hỗ trợ dịch vụ Giao tiếp trường gần (NFC)
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng danh bạ của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Italiano (Italia)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft