Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Bluetooth LE Explorer allows users to find and interrogate nearby Bluetooth LE devices, read their service and characteristics and write to them. It can also be used in server mode to advertise as a battery server or a Microsoft test service server. This app is meant to show how the bluetooth APIs can be used in a UWP app. For this purpose we have open-sourced it. The code can be found on GitHub: https://github.com/Microsoft/BluetoothLEExplorer . Contributions are welcome!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

(c) Microsoft Corporation

Ngày phát hành

30/01/2017

Kích thước gần đúng

8,82 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Truy cập kết nối Internet của bạn
userNotificationListener

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Bluetooth LE Explorer


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft