Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This is an app made for browsing Booru sites like Safebooru, Gelbooru and Danbooru. Take your anime images on the go! Supported sites (more to come, suggestions welcome): - Gelbooru - Safebooru - Danbooru - Konachan - Rule34 - The Big Image Board Features: - Slideshow - Sharing - Saving - Multiple sites Please leave reviews and constructive feedback.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Saerlaith

Được phát triển bởi

Saerlaith

Ngày phát hành

27/01/2016

Kích thước gần đúng

24,81 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 18 tuổi trở lên

Danh mục

Ảnh & video

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft