Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Aplication allows you to connect BotEyes robot to WiF net.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

BotEyes

Ngày phát hành

08/10/2018

Kích thước gần đúng

16,19 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Quét và kết nối với mạng Wi-Fi
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web BotEyesWiFi
Hỗ trợ BotEyesWiFi


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft