Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Battle Flip Challenge Future comes on Windows Store. Download and play this amazing game!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

On The Roof Ltd

Bản quyền

On The Roof Ltd

Được phát triển bởi

On The Roof Ltd

Ngày phát hành

07/03/2019

Kích thước gần đúng

5,73 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Bottle Flip Challenge Future


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft