Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Brainloop Secure Client allows you to access your Brainloop Datarooms directly from your tablet or mobile phone to read documents and document collections in online and offline mode.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Brainloop AG

Bản quyền

© 2019, Brainloop AG

Ngày phát hành

06/12/2017

Kích thước gần đúng

53,71 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thông tin đăng nhập miền doanh nghiệp của bạn
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng thư viện video của bạn
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft